ANGST-  OG  TRAUMEBEHANDLING

I  CENTRUM  AF  SILKEBORG


-  PSYKOLOG  NINA RY-MIKKELSEN  -

TERAPI I TRYGGE RAMMER

Jeg er autoriseret psykolog og tilbyder parterapi og forældrerådgivning samt individuel terapi, gruppeterapi og familieterapi i centrale, men rolige omgivelser i Silkeborg, hvor tryghed og plads til den enkeltes behov er i centrum. Mine specialer er behandling af traumer, angst og OCD samt par- og familieterapi. Her er onlinesamtaler og samtaler i naturen også en mulighed.

Behandling


Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne - og arbejder med traumer, ængstelighed, OCD samt parterapi. Derudover arbejder jeg med forskellige mistrivselsproblematikker hos børn og unge og er certificeret Cool Kids behandler.

Undervisning


Jeg tilbyder undervisning, foredrag samt kortere oplæg for forældre, lærere og pædagoger samt andre fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Emnet kan eks. være håndtering ængstelig adfærd og undgåelse.

Supervision


Jeg tilbyder supervision af pædagogisk-psykologisk arbejde (herunder bl.a. lærere og pædagoger samt psykologer på vej mod autorisation).

“Ikke kun vores barn er vokset og har udviklet sig - vi som forældre har også. Værktøjerne gør at vi har fået et fælles sprog og en fælles forståelse af hvordan vi, som forældre, hjælper med udviklingen” (citat fra forældre til et barn med angst)

Psykolog Silkeborg

OM NINA


Relationer, ro og ressourcer

- hvorfor er det lige præcis de tre ord, der er vigtige for mig?


Det er de, fordi mit udgangspunkt i terapien altid er at møde de vidt forskellige individer, der træder ind ad døren gennem en rolig, anerkendende og omsorgsfuld tilgang. Det er særdeles vigtigt for mig at få skabt et trygt rum, hvor vi sammen kan finde ud af, hvilke forandringer, der ønskes og hvordan. Dette gør vi netop gennem et fokus på ressourcer og potentialer, samt gennem en undersøgelse af, hvordan disse bedst muligt bringes i spil - mens vi på en omsorgsfuld måde finder en plads til og eventuelt håndtering af de udfordringer, der også må være. Et centralt emne i terapien vil ofte være at blive klogere på de mønstre, vi har med os i hverdagen; både for os selv og ikke mindst i relationerne til andre. Men emner og fokus vil selvfølgelig blive tilpasset dit behov. Det vigtigste for mig er, at der altid kan bringes noget med fra en terapisession, som kan være med til at understøtte den ønskede forandring.


Da ro og tryghed for mig er centrale elementer i terapien, bringer jeg indimellem også naturen ind som muligt terapirum. Læs lidt mere om, terapi i naturen her. Derudover er onlinesamtaler også en mulighed.


Desuden har jeg godt kendskab til det kommunale system samt til daginstitutions- og skoleområdet, da jeg gennem mine første knapt 5 år som psykolog arbejdede inden for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning; hvor jeg også senere har været tilknyttet). Dette kendskab oplever jeg ofte som hjælpsomt i blandt andet arbejdet med børn, unge og familier. I 2018 tog jeg dog beslutningen om at blive selvstændig psykolog for at kunne fokusere på nogle af de arbejdsopgaver, som jeg holder mest af; nemlig de terapeutiske. Mine primære områder er behandling af ocd, angst og fobier hos børn, unge og voksne samt parterapi. Derudover tilbyder jeg også undervisning og rådgivning til forældre og fagpersoner omkring børn med forskellige udfordringer.


Jeg blev færdiguddannet psykolog i 2014, er autoriseret af Psykolognævnet samt medlem af Dansk Psykolog Forening.

Kontakt mig meget gerne for mere information


- eller for at booke en samtale


(enten via kontaktformular herunder eller via telefon 5180 9954)