COOL KIDS

COOL KIDS


Cool Kids er et kendt manualbaseret program målrettet børn og unge mellem 8 og 12 år med angstlidelser. Cool Kids er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. Cool Kids programmet kan anvendes både som individuellle forløb og gruppeforløb. Der findes også Cool Kids forløb tilrettet unge (Chilled) og børn med autisme (Cool Kids AST) samt forældre til ængstelige småbørn (Cool Little Kids).


Jeg har arbejdet med Cool Kids programmerne siden min studietid, hvor jeg i den sidste del af min uddannelse var en del af angstklinikken på Aarhus Universitet (nu: CEBU). Jeg har derfor indgående kendskab til programmet og er selvfølgelig certificeret Cool Kids behandler. Jeg afholder både individuelle forløb og gruppeforløb. Jeg arbejder altid kun med mindre grupper, så der er plads til at tilgodese det enkelte barn og den enkelte families behov.


Inden opstart i individuelt forløb eller gruppeforløb afholdes der en indledende samtale, hvor vi bliver lidt klogere på, hvad der mere præcist skal arbejdes med i forløbet samt, selvfølgelig,  om Cool Kids vil være den rette hjælp for jer.INDIVIDUELT FORLØB


I individuelle forløb deltager barnet og begge forældre alle 10 gange (ligesom i gruppeforløbet).


I det individuelle forløb er strukturen for samtalen lidt forskellig fra gang til gang. Nogle gange taler vi sammen alle sammen hele timen. Andre gange taler jeg også alene med forældrene, og enkelte gange taler jeg alene med både forældrene og barnet. Vi starter dog altid med at tale sammen alle sammen, hvor vi samler op på, hvordan det er gået siden sidst - og om der er noget særligt, vi skal have fokus på i dag.


I det individuelle forløb er der selvsagt den bedste mulighed for at tilpasse forløbet, så det passer bedst muligt til barnets angstproblematikker og behov. Vi følger dog fortsat selvfølgelig Cool Kids manualerne, så vi sikrer, at vi kommer omkring alle de forskellige teknikker, som forskningen har vist med god sandsynlighed vil være gavnlige i forhold til at kunne håndtere og nedbringe barnets angst.


Nogle af disse teknikker omhandler at kunne tænke mere realistisk og berolige sig selv samt udfordre angsten i små, tilpassede trin.

GRUPPEFORLØB


I gruppeforløb er der altid max. 5 deltagende familier, så der er tid til at kunne fokusere på det enkelte barns/families udfordringer.


Gruppeforløb forløber altid på samme måde:


Vi mødes samlet, hvor hver enkelt familie gennemgår, hvordan det er gået siden sidst, og dagens program gennemgås.


Herefter undervises børnene for sig, hvor der laves forskellige opgaver.


Mens børnene undervises, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer som forældre til børn med angst. Der sættes som oftest en ramme for samtaleemne, men min erfaring er, at der ofte tales om alt muligt andet, der er fælles og relevant forældrene imellem.


Når dagens program for børnene er færdigt, har de mulighed for at hygge sig med forskellige aktiviteter, hvor der ofte bliver dannet fine og gode relationer børnene imellem.


Mens børnene hygger sig undervises forældrene i dagens tema, som nogle gange omhandler, hvad børnene har lært, og andre gange i højere grad er relateret til at være forældre til et barn med angst.

unsplash